Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o životní prostředí
Název aktivity Statenické stromy pod kontrolou
Obec obec Statenice, okr. Praha-západ, Středočeský kraj
Kontakt Starostka obce
Příjmení, jméno Gabriela Marková
E-mail [email protected]
Telefon 602310536
Organizace, které se spolupodílely Bc. Jakub Fanta
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Šlo nám o kompletní inventarizaci stromů v obci, s následným návrhem následné péče.
Hypertextový odkaz www.stromypodkontrolou.cz
Aktivita byla realizovaná od do od 04.2020 do 04.2020
Rozpočet 25000
Způsob financování Obecní rozpočet
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Vzhledem k faktu, že ve Statenicích máme řadu stromů, které lemují frekventovanou silnici, jsme se rozhodli, že stromy necháme odborně prohlédnout a ošetřit a zároveň jsme požádali o doporučení, jak.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
ne
Poznámky

U stromů, které jsou v majetku obce, jsme zjistili stav a ty, které byly „nemocné“ jsme buď pokáceli nebo jsme je nechali prořezat.
U stromů, které nejsou v majetku obce, jsme upozornili jejich majitele o stavech stromů a doporučili postup.

Každý rok bude obec dostávat výpis, jaké zákroky na jakých stromech je v příštích měsících třeba udělat a s doporučením dalšího postupu je vše opět zaneseno do databáze.

Databáze je nejen výborným nástrojem pro evidenci stromů a jejich stavů, ale jsou zde i přibližné ceny jednotlivých plánovaných zákroků, takže obec s těmito částkami může pracovat při sestavování rozpočtu.

 

Připojené soubory   Statenice.jpeg [Staženo: 14x]

Vytvořil: Drasner Karel 09.12.2020