Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Kultura a společenský život
Název aktivity Výstavby rozhledny Šibenice
Obec Stěbořice
Kontakt http://www.steborice.cz/
Příjmení, jméno Falhar Roman
E-mail starosta@steborice.cz
Telefon 722961610
Organizace, které se spolupodílely Obec Stěbořice, Euroregion Silesia
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Jedná se o vybudování rozhledny s upraveným okolím ve stylu dětského vojenského cvičiště a infopanely ohledně bunkrů. Jde o jedinou svého druhu na území České republiky.
Hypertextový odkaz http://www.steborice.cz/rozhledna-sibenice/
Aktivita byla realizovaná od do od 06.2018 do 05.2019
Rozpočet 2500000
Způsob financování rozpočet obce, fond mikroprojektů 2014-2020 Euroregionu Silesia, program Interreg V-A ČR-Polsk
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Cílem bylo připomenout památku na obranné úsilí našich předků a nedostavěné tvrze, které zde měly před 2. světovou válkou vyrůst. Rovněž jsme chtěli zpopularizovat dlouhodobý vojenský pobyt Jana Kubiše na místě samém i v okolí. Problémem byla neexistence přístupu k parcele a výběr firmy, která by měla s takovýmto typem stavby zkušenosti. I rozpočet byl nakonec vyšší, než předpokládal projekt.

Podpora občanů byla různá, ale převažovaly hlasy pro stavbu rozhledny. Překvapil nás veliký zájem veřejnosti a rezonance tématiky kolem betonových bunkrů a Jana Kubiše v médiích. Cestu si k nám nacházejí lidé z celé ČR i polského příhraničí. Velice se osvědčilo i vybudování přilehlého dětského hřiště ve stylu vojenského cvičiště a zavedení dobrovolného vstupného.

Kromě normálního provozu rozhledny se zde začínají konat různé akce, nejčastěji spjaté s vojenstvím. Např. Světla nad bunkry, resp. Světla nad Šibenicí. Ve spolupráci s nadšenci kolem vojenské historie, jsme v záři 2019 uspořádali vzpomínkovou akci na mobilizaci z 1938 (ve zbytku republiky se jednalo o 6. ročník). Ve večerních hodinách jsme nasvětlili některé z řopíků (malých bunkrů) v okolí a rozhlednu. Zde se sešlo cca 300 lidí, vyslechli si československou hymnu, přečtení mobilizační vyhlášky z 1938 a poseděli u malého občerstvení.
Jako zastávku na svých spanilých jízdách si nás vybírají různé kluby moto veteránů, Kluby turistů atd.

Rozhledna Šibenice
Bokem hlavních silničních tahů na západním Opavsku mezi vesnicemi Jamnice a Březová u Stěbořic stojí velmi netypická stavba, která svým tvarem zaujme každého pozorovatele. Na mírném navrší uprostřed polí se tyčí 12 metrů vysoká betonová rozhledna, kterou nechala postavit obec Stěbořice v letech 2018/2019. Výstavba rozhledny Šibenice je součástí projektu "Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia -II. etapa" a je spolufinancována z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika -Polsko. Tento projekt podporuje výstavbu několika rozhleden na obou stranách hranice (např. v Sosnové, Slatině, Odrách, Baborówě) a rovněž zapojení již vybudovaných vyhlídkových míst, aby vznikla rozhlednová síť a turisticky se zatraktivnila tato oblast.

Neznalého návštěvníka jistě napadne, proč betonová rozhledna a proč na tomto místě. Pro pochopení celého nápadu je potřeba se vrátit v čase do let 1936-1938. V té době bylo na dohled od této lokality nepřátelské Německo. Proto i příhraniční Opavsko bylo zahrnuto do plánu výstavby menších i větších pevností a tvrzí. A právě v okolí Šibenice měla vyrůst soustava pevností, které by byly těžkým soustem pro agresora. Ovšem ani za 1. republiky nešlo všechno hladce a také kolo dějin se točí rychleji, než bychom si přáli, proto se soustava pevností nestihla v krajině vůbec vybudovat. Ze záznamů vyplývá, že ani podzemí se až na malé úseky do dnešních dnů nedochovalo, to však nebrání lidové představivosti a dodnes se můžete doslechnout o kilometrech chodeb, kolejích, zanechaných důlních vlacích a dokonce o úschově Jantarového pokladu. Protože se jedná o nejvyšší bod místního katastru, naplánovala zde obec postavit rozhlednu. Oslovila pana projektanta Moučku, který po seznámení s místem navrhl tento netypický tvar, jako vzdání holdu obranné snaze naší republiky a stavitelům těchto pevností. Přestože se nám někdy může zdát, že Opavsko je bokem hlavního dění, které se odehrává v daleké Praze, nenechme se zmýlit. I tudy kráčely dějiny. Během výstavby původní tvrze ve 30. letech zde sloužil v té době ještě neznámý voják, četař Jan Kubiš. Ze svých vojenských předválečných let, jich nejvíce strávil právě zde a v okolí (Litultovice, Sádek). V době, kdy hlídá výstavbu pevnosti Šibenice, zdaleka netuší, že jej osud nejprve zavane do Anglie a pak už navždy zpět do rodné země, kde pomstí znásilňovaný národ a společně se svým spolubojovníkem Gabčíkem popraví vedoucího představitele zrůdného režimu. I na Jana Kubiše bylo výstavbou této rozhledny vzpomenuto.

Z rozhledny uvidíte Jeseníky s dominantou Pradědu, Velký i Malý Roudný, polskou část Opavské pahorkatiny a při dobrém počasí i vzdálené vrcholky Beskyd. Z blízkého okolí je vidět Cvilín s kostelem i rozhlednou, rozhlednu Hanse Kudlicha v Úvalně, okolní obce s typickými kostelními věžemi a Opavu.
Zájemcům o vojenskou historii zajisté doporučuji k návštěvě nedalekou tvrz v Milostovicích (www.opevneni-milostovice.com), případně pak vzdálenější Darkovice nebo Hrabyň (obě pod Slezským zemským muzeem).
Nedaleko rozhledny se nachází Arboretum v Novém Dvoře, kde se můžete na cca 23 hektarech kochat nádhernými stromy a rostlinami. Více na www.szm.cz/rubrika/16/expozicni-arealy/arboretum-novy-dvur.html

Rozhledna má otevírací dobu (mimo ní i po telefonické domluvě). Automobil můžete zaparkovat přibližně 200 m od rozhledny. Informace naleznete na stránkách obce www.steborice.cz v sekci Rozhledna.


Vytvořil: Doleželová Pavla 02.11.2020