Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Vybavenost pro veřejné služby
Název aktivity Vybavení speciálních učeben základní školy
Obec Slavkov pod Hostýnem
Kontakt https://www.slavkov-ph.cz/ , https://zsslavkov.estranky.cz/
Příjmení, jméno Čačala Jaroslav
E-mail obec.slavkov@knet.cz
Telefon 573378302
Organizace, které se spolupodílely Základní a mateřská škola Slavkov pod Hostýnem
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Tímto projektem vznikly 2 specializované učebny pro žáky 1.stupně, kde se budou moci zdokonalovat v oblasti přírodních věd a také IT.
Hypertextový odkaz https://zsslavkov.estranky.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 09.2019 do 12.2019
Rozpočet 551584
Způsob financování Dotace EU (Integrovaný regionální operační program) - 524 005,- Kč Obecní rozpočet - 27 579,- Kč
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Je třeba si důkladně zkontrolovat investiční a neinvestiční položky rozpočtu.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

V rámci tohoto projektu byly vybudovány dvě specializované učebny základní a mateřské školy ve Slavkově pod Hostýnem, které slouží žákům prvního stupně. Díky těmto učebnám mohou žáci rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti přírodní věd a také IT technologií za pomoci moderních pomůcek, které doposud neměli k dispozici. Využívat mohou i digitální technologie, kterými škola taktéž nedisponovala.

Připojené soubory   Učebna informatiky.jpg [Staženo: 7x]
  Učebna přírodních věd.jpg [Staženo: 4x]

Vytvořil: Doleželová Pavla 02.11.2020