Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Inovace na venkově
Název aktivity Dezinfekční přístroj obce Příluka
Obec Příluka
Kontakt https://www.priluka.cz/
Příjmení, jméno David Šimek
E-mail starosta@priluka.cz
Telefon 605149504
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Tým starosty obce Příluka na Svitavsku sestavil dezinfekční přístroj, který pomáhá v Pardubickém kraji bezpečně zlikvidovat koronavirus. Místa po ošetření zůstanou několik týdnů chráněná.
Hypertextový odkaz https://www.priluka.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 04.2020 do 01.2021
Rozpočet 0
Způsob financování Přístroj jsme získali darem za pomoc při vývoji přístroje. Dále hradíme pouze částky za dezinfekci.
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Nápad sestrojit přístroj na dezinfekci vznikl díky naší mateřské škole. Lámali jsme si hlavu nad tím, jak ji co nejdříve zase otevřít. Jeden náš zastupitel má firmu, která přístroj na dezinfekci pomocí suché mlhy dokáže vyrobit. Tak jej vyrobila a dnes pomáhá na mnoha místech.

Zpočátku jsme dezinfikovali domovy s pečovatelskou službou, zdravotnická zařízení, prodejny potravin a obecní úřady. A to vše jak v naší, tak v okolních obcích, kterým jsme tuto pomoc nabídli. Následovaly kostely, mateřské a základní školy apod.

Naši službu bereme jako veřejnou. Objekty, které dezinfikujeme, hradí pouze malé režijní náklady a cenu za dezinfekci. Přístroj bychom mohli přirovnat k rozprašovači. Ten vytváří mikroskopické kapky menší než 10 mikrometrů. Suchá mlha na bázi peroxidu vodíku a s koloidním stříbrem pronikne do každého rohu místnosti, aniž by cokoliv smáčela. Vše je samozřejmě testováno tak, aby to bylo zdravotně nezávadné.

Pokud se námi vydezinfikovaný prostor uklízí suchou cestou, vydrží virucidní až tři týdny. Velkou výhodou je rychlost aplikace a mobilita přístroje.


Vytvořil: Doleželová Pavla 26.05.2020