Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Sociální klima na venkově
Název aktivity Děti – budoucnost Martínkova
Obec Martínkov
Kontakt 725101388
Příjmení, jméno Josef Pléha, starosta
E-mail [email protected]
Telefon 725101388
Organizace, které se spolupodílely Spolky obce
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Obec Martínkov vidí budoucnost obce v dětech a tradicích. Proto podporuje pěvecký sbor Jordán a folklórní soubory Džbánek, Džbáneček a Martínek, působící pod místním Sokolem, a rovněž činnost Sboru dobrovolných hasičů. Tyto spolky během roku vystupují na různých akcích ať jde o zábavy či plesy.
Hypertextový odkaz www.martinkov.cz
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 0
Způsob financování Tělocvičná jednota Sokol (včetně pěveckého sboru a folklorních souborů) – dotace z rozpočtu obce ve výši 73.000,- Kč /rok. Sbor dobrovolných hasičů dotace z rozpočtu obce ve výši 58.000,- Kč/rok.
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Činnost a aktivita spolků je důležitá pro život v každé obci. Členové spolků nejen zabezpečují pořádání různých akcí a aktivit přímo v obci, ale během účasti na různých soutěžích či přehlídkách.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Podpora činnosti spolků pozitivně ovlivňuje jejich činnost a míru zapojení členů spolku do zájmové činnosti. Jedná se jak o akce v obci tradiční, tak nově pořádané. Zejména zájem dětí a mládeže o vystupování na různých akcí roste každou další účastí na různých vystoupeních.
Poznámky

Způsob financování: Prostředky jsou zaslány na účty spolků na základě Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Ve smlouvě jsou specifikovány uznatelné a neuznatelné náklady, způsoby použití finančních prostředků i povinnost předložení závěrečného vyúčtování. 

Mladí hasiči jezdí na různé soutěže v požárním sportu. Každoročně pak ze svého rozpočtu obec přispívá na činnost místním spolkům a ty pak pořádají různé akce pro děti: dětský den, rozloučení s prázdninami, noc sokoloven, soutěže, turnaje a další. Podle slov pana starosty může být mezi těmi nejmenšími (a pravděpodobně je) budoucí velitel hasičů, náčelník Sokola nebo starosta obce. Proto obec rozvíjí a podporuje tyto aktivity pro děti. Pořádá i akce přímo pro ně, jako např. karneval nebo Noc s Andersenem.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1888, Tělocvičná jednota Sokol v roce 1920. Výrazné zvýšení aktivit, zejména pak začlenění folklorních souborů a pěveckého sboru pod Sokol, je z doby před 10 - 15 lety.

* U mladých hasičů jde zejména o reprezentaci v rámci regionu, folklorní soubory vyjíždí na různá vystoupení nejen v rámci České republiky (hody v Čebíně nebo Velké Bíteši, vystoupení v rámci Dne otevřených dveří Ministerstva pro místní rozvoj, účast na doprovodném programu v rámci Všesokolského sletu v Praze v roce 2018, Národní krojovaná pouť ve Žďáru nad Sázavou a další), ale i do zahraničí – Dýňové slavnosti v rakouském Retzu. Bez aktivní činnosti spolků by byl výrazně ochuzen i život v obci o různé jimi pořádané akce. Konkrétně v Martínkově jde během roku o 20 – 25 akcí, které spolky samy pořádají, nebo se na jejich pořádání podílí. 

Připojené soubory   Hody v Martínkově 2018 (1).JPG [Staženo: 103x]

Vytvořil: Paulíková Simona 25.05.2020