Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o životní prostředí
Název aktivity Lipová alej republiky u Hlinců
Obec Hlince, Plzeňský kraj
Kontakt www.hlince.cz
Příjmení, jméno Ing. Petr Jirásek
E-mail obec@hlince.cz
Telefon
Organizace, které se spolupodílely Plzeňský kraj
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Výsadba 100 lip – Lipovou alej republiky – u příležitosti 100. výročí založení samostatného československého státu. Do „Lipové aleje republiky“ byly vysázeny lípy malolisté Tilia cordata a několik památných lip z České republiky, čímž vznikla v podstatě „genetická banka“ těchto památných lip.
Hypertextový odkaz http://www.hlince.cz/o-obci/lipova-alej-republiky/
Aktivita byla realizovaná od do od 05.2018 do 12.2018
Rozpočet 100000
Způsob financování Z rozpočtu obce Hlince a dotace Plzeňského kraje
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Vymyslet projekt, zajistit podmínky na jeho realizaci, a přitom naslouchat odborníkům a občanům, a umožnit jim se na projektu podílet.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Nabídka dodavatele lip k dodání části stromků jako roubovanců několika památných lip z České republiky.
Poznámky

O jakou aktivitu šlo? V čem je výjimečná?

Obec Hlince vysadila v roce 2018 100 lip – Lipovou alej republiky – u příležitosti 100. výročí založení samostatného československého státu (založení První republiky v roce 1918)

Do „Lipové aleje republiky“ byly vysázeny lípy malolisté Tilia cordata a roubovance několika památných lip z České republiky, (cca do 40%), čímž vznikla v podstatě „genetická banka“ náhradních stromů těchto památných lip.

Stromky byly vysazovány svépomocí (pracovníkem obce) nebo zájemci z řad občanů, chatařů a chalupářů, kteří využili nabídky obce Hlince k zasazení „svojí lípy“, nebo lípu zasadili za své blízké. Dalším zájemcům, kteří v průběhu výsadby lipové aleje tuto možnost neměli, umožnila obec Hlince v závěru roku 2018, aby si z již vysazených stromků „svoji lípu“ tzv. adoptovali (s výjimkou roubovanců). Zájem byl tak velký, že od počátku roku 2019 mají všechny lípy své označení.

 

Sucho v posledních dvou letech znamená nárůst nákladů na zálivku stromků, letošní jaro zatím nenaznačuje zlepšení ani pro rok 2020.

Připojené soubory   Lipová alej_1.jpg [Staženo: 22x]
  Lipová alej_2.jpg [Staženo: 17x]
  Lipová alej_3.jpg [Staženo: 35x]

Vytvořil: Svoboda Roman 21.05.2020