Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Kultura a společenský život
Název aktivity Obnova kostela sv. Petra a Pavla - Hlince
Obec Hlince, osada Dolany
Kontakt www.hlince.cz
Příjmení, jméno Ing. Petr Jirásek
E-mail obec@hlince.cz
Telefon
Organizace, které se spolupodílely Nadace Open Society Fund Praha, Okresní úřad Plzeň – sever, Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Kostel stojí v krásné údolní nivě řeky Mže (Berounky) zcela o samotě, uprostřed polí. V roce 2000 byl kostel zarostlou zříceninou a z iniciativy obce Hlince bylo započato se záchranou zbytků obvodového zdiva. Nyní se zde konají církevní obřady i společenské a kulturní akce.
Hypertextový odkaz http://www.hlince.cz/kostel/
Aktivita byla realizovaná od do od 05.2000 do 08.2019
Rozpočet 2500000
Způsob financování Z rozpočtu obce Hlince, grantů a dotací
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Najít odvahu, kvalitního projektanta, spolupracovat s odborníky přes historii a s památkáři, zajistit finanční prostředky, najít pro objekt smysluplné využití, najít dobrovolníky na pomoc.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Projekt zásadně ovlivnila povodeň z 13. srpna 2002, kdy se z plánované záchrany obvodového zdiva stala celková obnova kostela, která postupně umožnila návrat jeho původní, ale i nové náplně.
Poznámky

 

Kostel stojí v krásné údolní nivě řeky Mže (Berounky) zcela o samotě, uprostřed polí, v malebné poloze pod svahem, na němž se nachází několik domků. V roce 2000 byl kostel zarostlou zříceninou a z iniciativy obce Hlince bylo započato se záchranou zbytků obvodového zdiva. 13. srpna 2002 bylo obnovované zdivo kostela zaplaveno ničivou povodní, po které došlo ke statickému zajištění a doplnění zdiva, osazena byla střecha kostela s věžičkou, později také okna, dveře, obnovena byla kruchta a doplněn mobiliář. V kostele byly obnoveny poutě, konají se zde svatební obřady (církevní i občanské), koncerty, výstavy a jiné kulturní a společenské akce.

Na dokončení celkové obnovy kostela (omítky, fasády, elektroinstalace, odsušení atp.) chybí cca. dalších 2,500.000,- Kč, které se prozatím nedaří v rozpočtu najít a dotace je nutné směřovat na jiné potřeby obce.

Připojené soubory   Kostel_30. léta 20. století.jpg [Staženo: 25x]
  Kostel_2019-ext..jpg [Staženo: 23x]
  Kostel_2019-int..jpg [Staženo: 30x]
  Kostel_2019-niva.jpg [Staženo: 29x]
  Kostel-zřícenina_2000-I.jpg [Staženo: 28x]
  Kostel-zřícenina_2000-II.jpg [Staženo: 19x]

Vytvořil: Svoboda Roman 21.05.2020