Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Kultura a společenský život
Název aktivity Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého v Radostíně
Obec Radostín
Kontakt 774403788
Příjmení, jméno Petr Zadina, starosta
E-mail starosta.radostin@obecradostin.cz
Telefon 774403788
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? V roce 2015 byla socha památkáři prohlášena za národní kulturní památku a bylo třeba ji uvést do původního stavu. Socha, která byla v dezolátním stavu měla uraženou hlavu, kříž byl nekompletní a celkově byla hodně zanedbaná. Obec proto využila možnost požádat o dotaci na obnovu kulturních památek.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 05.2018 do 07.2018
Rozpočet 167000
Způsob financování 50% obec a 50% dotace
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Mohu zodpovědně konstatovat, že skoro všichni zúčastnění jednali velice vstřícně. Přímo tenhle projekt nebyl zásadně ovlivněn přístupem NPÚ ale rozhodně jsem byl ovlivněn já. Další opravu památky si nechám tak 5 let uležet.
Poznámky

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?

Po zkušenostech s NPÚ doporučuji důkladně projednat závazné stanovisko této organizace a v průběhu akce na něm trvat. Někteří úředníci NPÚ mají představu, že jen oni mohou měnit podmínky rekonstrukce objektu a to i proti jejich vlastnímu závaznému rozhodnutí, a navyšovat požadavky za peníze obce. Velice se mi osvědčilo zadání rekonstrukce sochy restaurátorům Petru Mášovi a Jaroslavu Mášovi, kteří mají ateliér asi 20 Km od Radostína. To se ukázalo jako stěžejní při řešení všech problémů. V roce 2019 obec nechala sochu vysvětit a u té příležitosti byl uspořádán vůbec první sraz rodáků a přátel obce Radostín. Ohlas na prakticky úplně novou sochu sv. Jana Nepomuckého byl kladný a to rozhodně stojí za těch několik nepříjemností s jeho rekonstrukcí.


Vytvořil: Paulíková Simona 20.05.2020