Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o veřejná prostranství
Název aktivity Vysázení smíšené aleje kolem cyklostezky
Obec Velká Polom
Kontakt http://www.velkapolom.cz/
Příjmení, jméno Ing. Kateřina Honajzrová
E-mail starosta@velkapolom.cz
Telefon 608745118
Organizace, které se spolupodílely Občané obce
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Jedná se o zapojení občanů do zkrášlení obce prostřednictvím výsadby stromů, občané se podíleli zaplacením 500 Kč za „svůj“ strom.
Hypertextový odkaz http://www.velkapolom.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 0
Způsob financování Rozpočet obce a občané obce
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Rozhodli jsme se, že do zkrášlení svého okolí zapojíme i občany. Rozhodli jsme se ve spolupráci s nimi vysázet smíšenou alej kolem cyklostezky, jež propojuje obec s městským obvodem Krásné Pole. Zapojit se mohli všichni občané. Za svůj strom zaplatili 500 korun. Původní plán byl, že občané mohou strom sami zasadit, nebo jej darovat svým blízkým formou dárkového poukazu a obec zajistí sazenice, kůly, mulč a vše ostatní, co je třeba pro výsadbu a následnou péči. Stromy dostanou čísla a občané k nim obdrží certifikáty. Bohužel vlivem koronaviru a nouzového stavu byla alej vysázena zaměstnanci obce a občané se podíleli finanční částkou. Certifikáty k jednotlivým stromům, které občané podpořili, obdrží po uvolnění zákazu shromažďování. Doufáme, že tak občané získají lepší vztah k majetku obce, ke kterému nebudou lhostejní.


Vytvořil: Doleželová Pavla 15.05.2020