Aktuality


Dobrá praxe

Dotace na domovní čistírny
09.03.2017
Důležité je předem jasně říci, za jakých podmínek bude obec financovat DČOV na soukromých pozemcích a dobře připravit smlouvu obec - občan.

Dobrá praxe

Občané v tíživé sociální situaci
18.05.2016
Obec hledala bezplatnéh oprávníka či právní radu pro rodinu v sociálně tíživé situaci z důvodu podezření na neoprávněně a nestandartně provedenou exekuci domu. Poradna Dialog v Brně poskytla velmi pr

Zprávy redaktorů

Trocha trestního práva v životě
23.02.2016
Pachatel či oběť?

Dobrá praxe

V Křižánkách se děti zapojily do úprav veřejného prostranství, vytvořily chodníček slávy!
03.02.2016
Zapojení dětí do úprav prostranství, ve kterém se pohybují, je výhodné i z hlediska prevence před ničením. Děti jako spoluautoři jsou k výstupům projektu daleko více ohleduplní.

Dobrá praxe

Univerzita třetího věku může fungovat i v malé obci
02.02.2016
Důležité je zaujmout studenty-seniory. Přesvědčit je, že se nemusí ničeho obávat.

Dobrá praxe

Letní kino
21.01.2016
Je nutno se připravit na byrokratické kolečko. Nevyzpytatelné je i počasí. Vloni jsme první představení museli přesunout, ale stejně přišlo 160 lidí, i když v náhradním termínu stejný film uvádělo 3 k

Zprávy redaktorů

Působnost a pravomoc starosty
29.11.2015
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Přesto je postavení starosty obce mezi členy zastupitelstva obce výjimečné a unikátní.

Zprávy redaktorů

Obecní úřad
29.11.2015
Obecní úřad, jenž je orgánem obce administrativního typu, v jehož čele stojí starosta, tvoří: - starosta - místostarosta (místostarostové) - tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena -zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu

Zprávy redaktorů

Působnost a pravomoc obecního úřadu
29.11.2015
Jak jste se mohli dočíst v předchozím příspěvku, obecní úřad je orgánem obce administrativního typu a nemá tedy právní subjektivitu.

Zprávy redaktorů

Tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu
29.11.2015
Samostatnou kapitolou tématu Obecní úřad je tajemník úřadu a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu