Aktuality


Dobrá praxe

Paceřice – likvidace odpadních vod dle Výzvy 11/2016 MžP
25.02.2021
Realizace projektu proběhla bez závažnějších problémůPo dvou letech provozování DČOV lze konstatovat, že reakce občanů jsou ve skrze pozitivní.

Dobrá praxe

Údržba veřejné zeleně v katastru obce, pořízení mulčovače Berti TA/M 160
27.01.2021
Především malé obce, trpí nedostatkem kvalitních pracovníků, kteří by se starali o katastr obce. Díky této nové technice může obec i s jedním zaměstnancem zlepšit kvalitu zeleně v katastru obce.

Dobrá praxe

Vodohospodářská opatření v rámci pozemkových úprav v obci Bořislav
27.01.2021
Výjímečnost tohoto projektu bylo komplexní řešení celého prostoru, s cílem obnovy vodních prvků v rámci pozemkových úprav.

Dobrá praxe

Modernizace ,oprava tělocvičny v ZŠ a MŠ
27.01.2021
.Nutná oprava školní tělocvičny rozšířila služby v obci, tím že slouží v mimoškolním čase i volnočasovým potřebám našich občanů.

Dobrá praxe

Rekonstrukce školky
07.01.2021
Je velmi důležité nepodceňovat projektovou přípravu. Kvalitní projekt uspíší stavbu samotnou a také administrace akce je mnohem jednodušší.

Zprávy redaktorů

Metodicko – právní poradenství - WEBINÁŘE
18.04.2019
Seznam plánovaných a uskutečněných webinářů

Zprávy redaktorů

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU 2018-2021
15.10.2018
Vzdělávací program "SPRÁVA OBCE od A do Z"

Zprávy redaktorů

Projekt PVVZOIT - Informace o zpracování osobních údajů
23.08.2018
Správce osobních údajů: Sdružení místních samospráv ČR Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné IČO: 75130165 telefon: +420 577 688 103 email: [email protected]

Zprávy redaktorů

Dobrá praxe roku
12.04.2018
První ročník soutěže Dobrá praxe roku

Zprávy redaktorů

Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu - reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997
31.07.2017
Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností volených zástupců obcí I. typu prostřednictvím vytvoření specifických vzdělávacích programů a nabídky nových forem vzdělávání.