Aktuality


Dobrá praxe

Rekontrukce Obecní knihovny Háj u Duchcova
09.03.2020
Komplexní rekonstrukce je nepochybně lepší než postupná dlouhodobá. Nemít obavy ze svěření vedení knihovny mladému člověkovi se zájmem se vše naučit.

Dobrá praxe

Modernizace a rozšíření a integrace informačního systému Obecního úřadu Přerov nad Labem
05.03.2020
Investice do programového vybavení vedla k významnému zefektivnění práce zaměstnanců našeho úřadu tudíž i úspoře času se zpracováním dat. Provázanost modulů zefektivnila kontrolní mechanismy a umožňuj

Dobrá praxe

Rekonstrukce místní komunikace v obci Horní Lapač
05.02.2020
Mít řádně připraven projekt a nechat si přepočítat rozpočet, který je součástí dokumentace pro rok, kdy podáváte žádost.

Dobrá praxe

Víceúčelové sportovní hřiště - rekonstrukce
13.01.2020

Dobrá praxe

Oprava střechy zámku a II. NP
13.01.2020

Zprávy redaktorů

Metodicko – právní poradenství - WEBINÁŘE
18.04.2019
Seznam plánovaných a uskutečněných webinářů

Zprávy redaktorů

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU 2018-2021
15.10.2018
Vzdělávací program "SPRÁVA OBCE od A do Z"

Zprávy redaktorů

Projekt PVVZOIT - Informace o zpracování osobních údajů
23.08.2018
Správce osobních údajů: Sdružení místních samospráv ČR Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné IČO: 75130165 telefon: +420 577 688 103 email: info@smscr.cz

Zprávy redaktorů

Dobrá praxe roku
12.04.2018
První ročník soutěže Dobrá praxe roku

Zprávy redaktorů

Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu - reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997
31.07.2017
Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností volených zástupců obcí I. typu prostřednictvím vytvoření specifických vzdělávacích programů a nabídky nových forem vzdělávání.