Aktuality


Dobrá praxe

Pavilon MŠ v Mníšku, se zavěšenými didaktickými prvky.
06.05.2021
Nebát se netradičního řešení interiéru MŠ, který bude rozvíjet děti nad rámec běžně řešených školek, a to i přes počáteční obavy učitelek.

Dobrá praxe

Převod - lyžařského vleku ze Sokola na Obec
06.05.2021
Podařilo se zajistit školení zaměstnanců, revize, které jsou nutné pro provoz vleku, živnostenskou činnost na provoz + provoz pohostinské činnost. Byli jsme připraveni vlek zprovoznit, letošní sezóně

Dobrá praxe


06.05.2021
Do obcí připravených, podpořených aktivit a sportovního zápolení pro děti se vyplatí investovat. Zájem dětí je spojen s podporou jejich rodičů.

Dobrá praxe

OBNOVA BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE V DUBÉ
06.05.2021
Rozhodně nesedět se založenýma rukama a pocitem, že si nás svět nevšímá. Obrátit se na pracovníky památkové péče a zároveň na specialisty na územním pracovišti NPÚ. Dále viz.poznámky

Dobrá praxe

Zadržování vody v krajině BIOTOP RŮŽOVÁ
06.05.2021
Kvalitní zpracování projektové dokumentace a pečlivý výběr zhotovitele. Komunikace s poskytovatelem dotace při jakékoliv změně oproti projektu. -Dále viz. poznámky

Zprávy redaktorů

Metodicko – právní poradenství - WEBINÁŘE
18.04.2019
Seznam plánovaných a uskutečněných webinářů

Zprávy redaktorů

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU 2018-2021
15.10.2018
Vzdělávací program "SPRÁVA OBCE od A do Z"

Zprávy redaktorů

Projekt PVVZOIT - Informace o zpracování osobních údajů
23.08.2018
Správce osobních údajů: Sdružení místních samospráv ČR Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné IČO: 75130165 telefon: +420 577 688 103 email: [email protected]

Zprávy redaktorů

Dobrá praxe roku
12.04.2018
První ročník soutěže Dobrá praxe roku

Zprávy redaktorů

Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu - reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997
31.07.2017
Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností volených zástupců obcí I. typu prostřednictvím vytvoření specifických vzdělávacích programů a nabídky nových forem vzdělávání.