Aktuality


Dobrá praxe

Statenické stromy pod kontrolou
13.04.2021
Vzhledem k faktu, že ve Statenicích máme řadu stromů, které lemují frekventovanou silnici, jsme se rozhodli, že stromy necháme odborně prohlédnout a ošetřit a zároveň jsme požádali o doporučení, jak.

Dobrá praxe

Podpora komunitního života na venkově 2019
03.03.2021
Projekt nám potvrdil význam pořádání akcí, kdy se lidé setkávají a také se nám potvrdilo, že prostoru a prostředků pro to není mnoho. Naše doporučení ostatním je: podporovat akce i s malými rozpočty.

Dobrá praxe

Paceřice – likvidace odpadních vod dle Výzvy 11/2016 MžP
25.02.2021
Realizace projektu proběhla bez závažnějších problémůPo dvou letech provozování DČOV lze konstatovat, že reakce občanů jsou ve skrze pozitivní.

Dobrá praxe

Údržba veřejné zeleně v katastru obce, pořízení mulčovače Berti TA/M 160
27.01.2021
Především malé obce, trpí nedostatkem kvalitních pracovníků, kteří by se starali o katastr obce. Díky této nové technice může obec i s jedním zaměstnancem zlepšit kvalitu zeleně v katastru obce.

Dobrá praxe

Vodohospodářská opatření v rámci pozemkových úprav v obci Bořislav
27.01.2021
Výjímečnost tohoto projektu bylo komplexní řešení celého prostoru, s cílem obnovy vodních prvků v rámci pozemkových úprav.

Zprávy redaktorů

Metodicko – právní poradenství - WEBINÁŘE
18.04.2019
Seznam plánovaných a uskutečněných webinářů

Zprávy redaktorů

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ A ZAMĚSTNANCŮ OBCÍ I. TYPU 2018-2021
15.10.2018
Vzdělávací program "SPRÁVA OBCE od A do Z"

Zprávy redaktorů

Projekt PVVZOIT - Informace o zpracování osobních údajů
23.08.2018
Správce osobních údajů: Sdružení místních samospráv ČR Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné IČO: 75130165 telefon: +420 577 688 103 email: [email protected]

Zprávy redaktorů

Dobrá praxe roku
12.04.2018
První ročník soutěže Dobrá praxe roku

Zprávy redaktorů

Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu - reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997
31.07.2017
Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností volených zástupců obcí I. typu prostřednictvím vytvoření specifických vzdělávacích programů a nabídky nových forem vzdělávání.