Zprávy redaktorů

Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda


Správní řád – jak na něj (část 2)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 25.03.2015

Článek je druhým ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Zabývá se základními zásadami správních činností. Nutno je vědět, že tyto z


Správní řád – jak na něj (část 17)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 25.08.2015

Článek je dalším ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Tentokrát se zabývá otázkou, zda je možné, aby sám prvoinstanční orgán opra


Správní řád – jak na něj (část 16)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 24.08.2015

Článek je dalším ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Tentokrát vymezuje typy opravných prostředků v rámci správního řízení. Poté


Správní řád – jak na něj (část 15)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 23.06.2015

Článek je dalším ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Vypočítává zvláštní typy správních rozhodnutí a následně zvláštní druhy spr


Správní řád – jak na něj (část 14)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 15.06.2015

Článek je dalším ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Zabývá se lhůtou pro vydání rozhodnutí, problematikou vydání a oznámení spr


Správní řád – jak na něj (část 12)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 11.06.2015

Článek se zabývá dalšími procesními instituty, jakými jsou přerušení řízení, náklady řízení a opatření proti nečinnosti správního orgánu. Poté uvádí f


Správní řád – jak na něj (část 13)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 11.06.2015

Článek se zabývá ukončením řízení na úrovni I. instance. Upravuje formu a důvody zastavení řízení, a poté se zabývá otázkou správního rozhodnutí, a to


Správní řád – jak na něj (část 11)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 28.05.2015

Článek se zabývá otázkou zajišťovacích prostředků, jejich použitím, možnostmi i úskalími. Vzhledem k tomu, že řízení neprobíhá vždy tak, jak by si spr


Správní řád – jak na něj (část 9)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 27.05.2015

Článek se zabývá otázkou ústního jednání, včetně vysvětlení, kdo se na ústní jednání předvolává a kdo je o jeho konání pouze vyrozuměn. Dále vysvětluj


Správní řád – jak na něj (část 10)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 13.05.2015

Článek se zabývá otázkou dokazování. Text především vyjmenovává druhy důkazů podle správního řádu a vysvětluje pojem provedení důkazu. Dále pak rozebí