Zprávy redaktorů

Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda


Matriky – seznamy pro život i smrt (část 1)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 14.10.2015

Článek je prvním ze série textů k problematice matrik. Zabývá se základními pojmy, právní úpravou v dané oblasti a systemizací (strukturou) zákona o m


Matriky – seznamy pro život i smrt (část 2)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 14.10.2015

Článek je druhým ze série textů k problematice matrik. Zabývá se problematikou jednotlivých matričních knih a zápisů do nich, aby poté krátce pojednal


Matriky – seznamy pro život i smrt (část 3)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 21.10.2015

Článek je třetím, předposledním, pokračováním pojednání o matričním právu a zabývá se zvláštní matrikou, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření


Správní řád – jak na něj (část 3)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 16.04.2015

Článek se zabývá především otázkami věcné a místní příslušnosti správních orgánů. Poté řeší otázku vyloučení z projednávání a rozhodování věci, včetně


Správní řád – jak na něj (část 4)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 16.04.2015

Zahájení SŘ, typy SŘ, lhůty ukončení SŘ


Správní řád – jak na něj (část 5)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 16.04.2015

Tato část se zabývá doručováním ve správním řízení. Daná problematika je však velmi složitá, proto obsahuje pouze první část otázky, a to v rozsahu do


Správní řád – jak na něj (část 6)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 16.04.2015

Článek je dalším ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Zabývá se problematikou uložení doručované zásilky a případy fikce doručení


Správní řád – jak na něj (část 7)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 27.04.2015

Článek se zabývá problematikou účastníků řízení. Odpovídá na otázky jaký je rozdíl mezi účastníkem řízení a zúčastněnou osobou a dále řeší problematik


Správní řád – jak na něj (část 8)
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 29.04.2015

Článek pokračuje v rozboru pojmu účastník řízení, a to v otázkách oprávnění a povinností. Předmětem jsou základní práva a povinnosti, výklad pojmu pod


Správní řád – jak na něj
Správní řád, přestupky, evidence obyvatel a agenda
Kubánek Miroslav 19.03.2015

Článek je prvním ze série textů ke správnímu řádu a jeho aplikaci v praxi. Zabývá se základními informacemi, působností správního řádu a jeho systemiz