Rukověť starosty

12.2. Orgány školy

Mezi dva základní orgány školy patří školská rada a ředitel školy. Zatímco školská rada plní funkci iniciativního a poradního orgánu, ředitel vykonává ve škole státní správu, rozhoduje o každodenních záležitostech školy a má odpovědnost za její řádné fungování.