Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Občanská vybavenost
Název aktivity Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Měrunicích
Obec Měrunice
Kontakt starostka obce
Příjmení, jméno Ing. Nová Jitka
E-mail obec@merunice.cz
Telefon 417827011
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Budova obecního úřadu v Měrunicích byla zrekonstruována díky třem projektům: Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu č.p. 67 v Měrunicích, Stavební úpravy objektu č.p. 67 v Měrunicích, Havarijní rekonstrukce stropu nad 1. NP, Měrunice č.p. 67. Při realizaci těchto tří projektů byla zat
Hypertextový odkaz https://www.merunice.cz/fotogalerie/rok-2015/rekonstrukce-budovy-obecniho-uradu-merunice-18cs.html
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2015 do 09.2015
Rozpočet 4
Způsob financování Obec Měrunice získala dotace na rekonstrukci budovy. Na první projekt čerpala dotaci z OPŽP ve výši 1.622.397 Kč. Na druhý a třetí projekt obec obdržela dotaci od Ústeckého kraje ve výši 100.000 Kč a
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky
Připojené soubory    [Staženo: 0x]

Vytvořil: Nová Jitka 20.01.2020