Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o veřejná prostranství
Název aktivity Rekonstrukce místní komunikace v obci Horní Lapač
Obec Horní Lapač
Kontakt http://www.hornilapac.cz/
Příjmení, jméno Hudečková Jaroslava
E-mail starosta@hornilapac.cz
Telefon 739043543
Organizace, které se spolupodílely dodavatel- Zlínské stavby a. s., dotační společnost Regiozona
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Jednalo se rekonstrukci místní komunikace (délka 275 m) v obci Horní Lapač, kde vznikla ulice nových domů, došlo ke zpevnění komunikace (asfaltový porch + odvodnění), vybudování obrubníků a zavedení veřejného osvětlení.
Hypertextový odkaz http://www.hornilapac.cz/
Aktivita byla realizovaná od do od 09.2019 do 11.2019
Rozpočet 3
Způsob financování Dotace od MMR - Podpora venkova - necelé 2 miliony Kč Zbylé finance obec Horní Lapač
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Mít řádně připraven projekt a nechat si přepočítat rozpočet, který je součástí dokumentace pro rok, kdy podáváte žádost.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Vytvořil: Doleželová Pavla 13.01.2020