Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Občanská vybavenost
Název aktivity Zachování provozu přívozu Darová
Obec Břasy, okres Rokycany
Kontakt www.obecbrasy.cz
Příjmení, jméno Ing. Mgr. Miroslav Kroc
E-mail starosta@obecbrasy.cz
Telefon 603190911
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Hlavním cílem je zlepšení dopravní obslužnosti oblasti a také tradiční přepravy osob, aut a nákladu po řece Berounce. Existence přívozu v Darové je doložena od 2. poloviny 18. století.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 11.2013 do 11.-0001
Rozpočet 0
Způsob financování ročně 1 - 1,5 mil. Kč. Způsob financování: poplatek za převoz, krajské dotace, vlastní zdroje
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Provozování přívozu je velmi specifická záležitost, ale obecně lze říci, že by se obce měly podílet na záchraně podobných technických zařízení a zachovat je tak pro příští generace.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Existence přívozu v Darové je doložena od 2. poloviny 18. století. Současná převozní pramice v Darové byla uvedena do provozu v roce 1982, je přes řeku Berounku vlečena na řetězech elektrickou kočkou, jež se pohybuje po silném ocelovém laně napnutém mezi stožáry nad řekou. Převozní pramice uveze maximálně 8 tun nákladu.

Od roku 2002 do roku 2012 byl přívoz provozován soukromě. V roce 2013 nebyl ale přívoz provozován vůbec, hrozilo jeho zrušení a tak obec Břasy zahájila s majitelem jednání o jeho odkupu. Ke koupi došlo v červenci 2013 a obec Břasy podnikla kroky k zajištění vydání koncese pro vnitrozemskou vodní dopravu, kterou se podařilo získat v lednu 2014 a od 15. ledna byl provoz přívozu obnoven. Počátkem roku 2017 prošel prám celkovou generální opravou, zároveň proběhla i v letech 2015 – 2017 celková rekonstrukce domku pro převozníky. Obci Břasy se tak podařilo zachránit zajímavou technickou památku. Přívoz je v provozu celoročně, od jara do podzimu od 8 do 20 hodin, v zimních měsících pak od 8 do 18 hodin. Ročně přívoz převeze přibližně 10 tisíc aut a 20 tisíc osob.

 


Vytvořil: Pacholíková Marcela 21.09.2018