Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Školství
Název aktivity Komunitní škola České Heřmanice
Obec České Heřmanice
Kontakt 724186294
Příjmení, jméno Pavel Eliáš
E-mail starosta@ceskehermanice.cz
Telefon 724186294
Organizace, které se spolupodílely komunita
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Nabídka vzdělávacích kurzů a aktivit, které lidé potřebují a o které mají lidé zájem. Rozvíjení vzájemné spolupráce komunity s důrazem na partnerství, podpora rodin jako základu společenství obce, rozvoj a budování partnerství. Udržování a rozvíjení místních tradic.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 80000
Způsob financování cca 80.000,-/ročně
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Posílení vztahů v komunitě
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Vytvořil: Pacholíková Marcela 20.09.2018