Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Společenský život
Název aktivity Setkávání seniorů 3 obcí s kulturním programem
Obec Řetová
Kontakt www.retova.cz
Příjmení, jméno Hana Šafářová
E-mail ou@retova.cz
Telefon 604947821
Organizace, které se spolupodílely Kulturní komise
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Každoroční setkávání lidí, kteří spolu chodili do školy, vzájemně se znají a bydlí v jednom údolí. Stejně se setkávají zastupitelstva. Setkání probíhají vždy v jiné obci.
Hypertextový odkaz
Aktivita byla realizovaná od do od 11.-0001 do 11.-0001
Rozpočet 20000
Způsob financování 20.000,- ročně/1 obec
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Poznámky

Vytvořil: Pacholíková Marcela 20.09.2018