Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Vybavenost pro veřejné služby
Název aktivity Vybudování mateřské školy v obci Řisuty
Obec Řisuty, okr. Kladno, Středočeský kraj
Kontakt starostka obce
Příjmení, jméno Jitka Ryšavá
E-mail [email protected]
Telefon 724300917
Organizace, které se spolupodílely
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Vybudování MŠ v obci, kde dříve nebyla, využití prázdných prostor patra bývalé obecní školy. Vybudování výtvarného ateliéru, přilehlého dětského hřiště.
Hypertextový odkaz http://www.risuty.cz/#utm_content=card&utm_term=obec%20%C5%99isuty&utm_medium=hint&utm_source=search
Aktivita byla realizovaná od do od 04.2015 do 12.2020
Rozpočet 5798572
Způsob financování Z dotací: OPŽP, snížení energetické náročnosti budovy / kotel na dřevo , plast. okna, izolace stropů / dotace: 778.210,- Kč, MMR hřiště, dotace 336 tis., IROP- navyšování kapacity, dotace 472.204,-
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Snaha oživit budovu, do které vždycky patřily děti a využít smysluplně prázdné prostory. Zlepšit občanskou vybavenost obce a zájem o bydlení zde, jelikož mateřská škola v obci je velkým bonusem.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Obava zastupitelů z velké investice, z důvodu ušetření peněz vznikly návrhy nebudovat kuchyň, ale dovážet jídlo. To jsme vyhodnotili jako nevhodné a MŠ má vlastní kuchyň. Dále bylo třeba důkladně vysvětlit financování provozu MŠ.
Poznámky

Zvládli jsme i administrativní kolotoč, který sestával z kolaudace, materiálů pro zápis do Rejstříku školských zařízení, konkurz na ředitele a následně zápis dětí do MŠ tak, aby 1.9.2015 nastoupili do úplně nové školky. 

- V roce 2017 bylo z dotací MMR vybudováno hřiště, primárně využívané dětmi z MŠ. Celková investice za 495.980 Kč, z toho dotace 336.000,- Kč.

- Po udržitelnosti původního projektu byl vybudován výtvarný ateliér z dotačního titulu IROP- navyšování kapacit, díky kterému jsme mohli navýšil počet dětí na 28. Investice v hodnotě 797.384,- Kč, z toho dotace 472.204,- Kč, dokončena v prosinci 2020. 

 

Připojené soubory   budova.JPG [Staženo: 19x]
  hřiště 1.JPG [Staženo: 17x]
  hřiště 2.JPG [Staženo: 13x]
  Kuchyně.jpg [Staženo: 18x]
  PDP MŠ Řisuty01.pdf [Staženo: 25x]
  Toaletky.jpg [Staženo: 14x]
  u stolečků v jídelně.jpg [Staženo: 17x]
  výdejní okénko z kuchyně.jpg [Staženo: 20x]

Vytvořil: Drasner Karel 08.06.2021