Dobrá praxe z obcí a měst


Téma Péče o životní prostředí
Název aktivity Zadržování vody v krajině BIOTOP RŮŽOVÁ
Obec Růžová, okr. Děčín, Ústecký kraj
Kontakt Růžová 30, 405 02 Růžová
Příjmení, jméno Křížková Helena
E-mail [email protected]
Telefon 412553102
Organizace, které se spolupodílely JUREX VOS s.r.o.
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? Záměrem obce bylo již od r. 1995 revitalizace původního koupaliště, které bylo postaveno v roce 1933. Koupaliště se nacházelo na rozmezí katastrů tří obcí. Vzhledem k tomu, že dotace na opravu koupaliště nebyla vyhlášena, rozhodli jsme se pro variantu – obnova vodního prvku.
Hypertextový odkaz https://www.obec-ruzova.cz/nase-projekty
Aktivita byla realizovaná od do od 01.2018 do 10.2019
Rozpočet 8000000
Způsob financování Způsob financování Dotace MZe 4.000.000 Kč Prostředky obce
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich
aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?
Kvalitní zpracování projektové dokumentace a pečlivý výběr zhotovitele. Komunikace s poskytovatelem dotace při jakékoliv změně oproti projektu. -Dále viz. poznámky
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu
s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Ačkoli v projektové dokumentaci byla vyjádření příslušných institucí o neexistenci inženýrských sít, při územních pracích došlo k nálezu přípojek vody a vedení el. energie k osadě vzniklé před rokem 1970.
Poznámky

Záměrem obce bylo již od r. 1995 revitalizace původního koupaliště, které bylo postaveno v roce 1933. Před zahájením projektu bylo potřeba vyřešit vlastnická práva k pozemkům v okolí vodní plochy. Koupaliště se nacházelo na rozmezí katastrů tří obcí. Vzhledem k tomu, že dotace na opravu koupaliště nebyla vyhlášena, rozhodli jsme se pro variantu – obnova vodního prvku.

 

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?

 

Rozhodující je kvalitní zpracování projektové dokumentace a pečlivý výběr zhotovitele.
Důležitá je komunikace s poskytovatelem dotace při jakékoliv změně oproti projektu.
Realizace byla také značně ovlivněna a časově omezena v důsledku ochrany drobných živočichů, několikrát byla výstavba přerušena.

Připojené soubory   1936 cca koupaliště.jpg [Staženo: 66x]
  Formulář příkladu dobré praxe.pdf [Staženo: 29x]
  koupaliště 3.jpg [Staženo: 50x]

Vytvořil: Drasner Karel 05.05.2021