Dobrá praxe z obcí a měst

Čerpání dotací z CR


Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého v Radostíně
Paulíková Simona 20.05.2020
Kategorie: Čerpání dotací z CR

Kompostárna pro obec Náklo a partnerské obce
Doleželová Pavla 25.02.2020
Kategorie: Čerpání dotací z CR

Dotace na domovní čistírny
Šmejkal Stanislav 09.03.2017
Kategorie: Čerpání dotací z CR